Tjänster

Blästring

Torblästring är att man skjuter sand eller olika material med högt lufttryck 8 – 12 bars tryck.

Blästring gör man för att rengöra och få bra vidhäftning för färgen. Det är ett krav på blästring vid rostskyddsmålning (Metall). Man kan även blästra betong, sten och puts för att få bort gammal färg eller lös betong.

  • Vi utför även Bristol Blaster för mindre blästring inomhus och där man inte får eller kan blästra med Tor bläster eller vattenbläster.
  • Vi utför även vattenblästring. Då blästrar man med vatten i högt tryck. Kan även tillsätta olika material för bättre effekt.

Blästring

Torblästring är att man skjuter sand eller olika material med högt lufttryck 8 – 12 bars tryck.

Blästring gör man för att rengöra och få bra vidhäftning för färgen. Det är ett krav på blästring vid rostskyddsmålning (Metall). Man kan även blästra betong, sten och puts för att få bort gammal färg eller lös betong.

  • Vi utför även Bristol Blaster för mindre blästring inomhus och där man inte får eller kan blästra med Tor bläster eller vattenbläster.
  • Vi utför även vattenblästring. Då blästrar man med vatten i högt tryck. Kan även tillsätta olika material för bättre effekt.

Rostskyddsmålning

Rostskyddsmålning finns i olika klasser som heter C1 till C 5 och CX. För att utföra dessa system måste man vara certifierade rostskyddsmålare.

Vi är certifierade rostskyddsmålare, vilket innebär att vi får måla dessa klasser så som båtar, broar och kärnkraftskrav som TBY mm.

Hetvattentvätt

Hetvattentvätt är en bra rengöring mot mossa, alger, salter och föroreningar. Bör göras inför målning utomhus.

Hetvattentvätt

Hetvattentvätt är en bra rengöring mot mossa, alger, salter och föroreningar. Bör göras inför målning utomhus.

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning utförs mesta dels på metallkonstruktioner men även på trä.

Brandskyddsmålningens huvudsakliga funktion är att fördröja tiden det tar för en brand att sprida sig och att därigenom ge viktiga extra minuter till räddningspersonal och brandkår att göra sitt jobb.

Vi brandskyddsmålar stålstommar enligt specifikation från beställare och utvald färgleverantör. Brandskydd används oftast i fabriker och allmänna utrymmen men även i garage. Man kan få brandskydd från 30 min till 120 min.

Vit målning

Vi utför all sorts målning som inomhus och utomhus så som på gips, trä, plåt, puts, betong, tegel och eternit mm.

Vit målning

Vi utför all sorts målning som inomhus och utomhus så som på gips, trä, plåt, puts, betong, tegel och eternit mm.

Sprutmålning

Vi utför all sorts Sprutmålning så som metall, trä, kök, dörrar, plast, bil och mc delar mm.